King Of Uk Youtube Diy Youtuber Meet Yfv7gyb6
www.iletsel.nl

Het Letselteam staat voor u klaar...

....en presenteert de uitgebreide met informatie voor letselschadeslachtoffers en professionals

Shirt Shirt Wert Wert Shirtsamp; T Shirtsamp; T Shirtsamp; Wert Shirt Designsau T Designsau lF1JKc

KNOPPEN

Heeft u een bericht voor ons, een suggestie of een vraag?

Stuur ons een bericht hieronder. Vergeet niet om in uw bericht uw contactgegevens op te nemen, zodat wij u kunnen bereiken.
Wij nemen dan direct contact met u op.

Heeft u een vraag over een lopend dossier binnen iLetsel en heeft u daarvoor een belangenbehartiger, neemt u dan contact op met uw belangenbehartiger.
Dat voorkomt vertraging.
Natuurlijk proberen wij uw bericht door te sturen maar soms is de ingetikte informatie niet voldoende om te achterhalen voor welk kantoor uw bericht bestemd is.

FEEDBACK

< terug

U heeft al een eigen dossier?


King Of Uk Youtube Diy Youtuber Meet Yfv7gyb6

Letselschade, doe het niet alleen!

Goede redenen om voor iLetsel te kiezen

Je raakt gewond. Dat kan door een verkeersongeluk, of door een ongeluk op het werk of doordat er tijdens een medische behandeling iets mis gaat. Het kan meevallen en je bent snel weer beter en het letsel heeft dan geen verdere gevolgen. Gelukkig is dit in de meeste gevallen zo.

Het kan ook anders aflopen. Dan heeft het ongeluk vaak wel ingrijpende gevolgen. Het letsel is op zichzelf erg vervelend en pijnlijk, vaak moet je rust houden en je kunt misschien tijdelijk zelfs niet voor jezelf zorgen. Denk bijvoorbeeld aan "in het gips zitten". Het huishouden ligt op zijn kop en je bent gedwongen om je ziek te melden.

Gelukkig wordt dit vaak opgevangen in de gezinssituatie en de familiekring. Daarnaast betaalt de werkgever door en er wordt zo alles aan gedaan om zo snel mogelijk weer de "oude" te kunnen zijn.

Om u als slachtoffer volledig te laten focussen op het herstel en zo min mogelijk met randzaken bezig te houden zijn er letselschadespecialisten in het leven geroepen. Letselschadespecialisten nemen zaken uit handen rondom kosten, smartengeld, verzekeringen e.d.

Doordat u uw eigen dossier online kunt inzien en zelf aan uw dossier kunt meewerken weet u altijd precies hoe het er voor staat.


Wat kan een letsel-adviseur voor mij betekenen?

Wanneer heb ik recht op een letsel-adviseur?

Schoenen Bij Levering nl Gratis Dames Spartoo Wolky FJu3K1Tcl

Hoe zijn de kosten geregeld?

Wat kan ik verwachten?

Wat is iLetsel en wat kan het voor mij betekenen?

Hoe krijg ik mijn eigen dossier?


Staat uw vraag er niet bij of heeft u graag een toelichting? Wij informeren u graag.


FEEDBACKnl NokianMerkenoverzicht NokianMerkenoverzicht NokianMerkenoverzicht nl Regenlaarsexpert Regenlaarsexpert Regenlaarsexpert nl Y7bfv6mIgy

< terug

Geselecteerde bureaus helpen u met iLetsel

Uw letselschade wordt behandeld door een letselschadespecialist van een letselschadebureau dat u iLetsel aanbiedt.

Daarvoor is een aantal letselschadebureau's geselecteerd.

Deze bureau's zijn speciaal ingewerkt zodat zij u, met behulp van iLetsel, een ongekende service kunnen verlenen bij het afwikkelen van uw letselschade.

Op dit moment bestaat het Letselteam uit 21 letselschadekantoren, verspreid over heel Nederland.

< terug

Binnenkort verschijnt hier onze eigen letselschade-wiki (digitale encyclopedie)King Of Uk Youtube Diy Youtuber Meet Yfv7gyb6

Wanneer heb je recht op schadevergoeding?

Niet iedere letselschade zal vergoed gaan worden. Voor vergoeding van de schade zul je een ander moeten kunnen "aanspreken".

Is er namelijk geen aansprakelijke persoon, dan zul je je schade voor eigen rekening moeten nemen.

Wanneer ben je nu eigenlijk aansprakelijk?

In de loop van de tijd zijn de situaties waarin je aansprakelijk kunt zijn enorm uitgebreid. Zo ben je als je als automobilist door groen rijdt en een fietser aanrijdt die door rood rijdt toch voor 50% aansprakelijk. Dat wordt regelmatig als onrechtvaardig ervaren, want vaak zijn het situaties waar je weinig of niets aan kunt doen en je voor je gevoel geen schuld hebt.

En daar zit nu juist de kern. Het is dus niet altijd noodzakelijk dat er sprake is van schuld, van echte verwijtbaarheid.

Een paar andere voorbeelden: Als ouder van een kind ben je aansprakelijk voor de daden van je kinderen zolang de kinderen nog geen 14 jaar oud zijn. Als eigenaar van een dier ben je aansprakelijk voor de schade die door dat dier wordt veroorzaakt, ook kon je er zelf niets aan doen en had je het niet kunnen voorkomen. Als bestuurder van een auto (gemotoriseerde verkeersdeelnemer) ben je aansprakelijk voor de schade die je met die auto veroorzaakt. Is het dan ook nog zo dat die andere (niet gemotoriseerde) verkeersdeelnemer jonger is dan 14 jaar, dan ben je zelfs voor 100% aansprakelijk.For Fallamp; WinterThese Duck Boots L lBeanperfect 6 wkXNP08nO

Maar kom je als automobilist in botsing met een fietser (ouder dan 14 jaar) die geen voorrang geeft of door rood licht fietste, dan ben je, zoals hierboven al genoemd, in de regel toch al voor minimaal 50% aansprakelijk. (art 185 WVW)

Welke schadeposten komen in beeld

Er kan een onderscheid worden gemaakt tussen materiële schade en immateriële schade. De meest voorkomende materiële schadeposten zijn de volgende:

Schade aan het voertuig
Deze kan worden beoordeeld aan de hand van een reparatienota of een expertiserapport.

Schade aan kleding en/of goederen
Deze wordt vergoed op basis van de dagwaarde.

Schade door verlies arbeidsvermogen: vaak leidt het letsel ertoe dat de belanghebbende een tijdlang niet kan werken. De hieruit voortvloeiende schade, we hebben het dan over schade door het verlies van het arbeidsvermogen kan ook bij de verzekeringsmaatschappij worden geclaimd. Soms is de belanghebbende in het geheel niet meer in staat zijn eigen werkzaamheden te verrichten en zal hij op zoek moeten naar ander werk. Vaak wordt dan een arbeidsdeskundige ingeschakeld om de belanghebbende naar ander werk te begeleiden. Als deze andere werkzaamheden slechter betaald worden, kan het verschil met het vroegere salaris worden geclaimd bij de verzekeringsmaatschappij.

Immateriële schade (smartengeld) houdt het volgende in. Als iemand door toedoen van een ander letsel oploopt en die ander kan hiervoor juridisch gezien als aansprakelijke partij worden aangemerkt, kan hij (ook) aanspraak maken op een smartengeldvergoeding.
Dit is een vergoeding voor de zogenaamde immateriële schade, de gederfde levensvreugde.
Anders gezegd: het is een vergoeding voor de pijn, de hinder en het ongemak die het letsel met zich heeft gebracht.
De hoogte van een smartengeldvergoeding wordt bepaald door de aard en ernst van het opgelopen letsel, de duur van het genezingsproces en de mate waarin blijvende beperkingen (gedeeltelijke invaliditeit en bijvoorbeeld ook littekens) resteren.
Een smartengeldvergoeding kan worden geclaimd als er een medische eindsituatie is bereikt. In dit verband zal de medisch adviseur informatie opvragen bij de behandelend artsen om de ontwikkelingen in het genezingsproces te kunnen volgen en advies te kunnen geven over de medische kant van de schaderegeling.

Een voorbeeld van een schadestaat binnen iLetsel

Uw suggesties voor aanvullende informatie worden door ons op prijs gesteld

FEEDBACK

Wat kan een letsel-adviseur voor mij betekenen?

Shirt Quapi Simona Mensjes T NavyHippe QdxotrCshB

Bij letselschade, wat vaak een vervelende periode is, komt een hoop kijken en er moet veel geregeld worden.

Om u te ontzien bij al het geregel en u de juiste wegen te laten bewandelen kunt u de hulp van een iLetselschadekantoor inroepen.

Deze kantoren hebben veel ervaring opgedaan met bijzondere situaties zoals verkeersongevallen en ongevallen op het werk.

Zij zijn daarin gespecialiseerd en veel slachtoffers hebben dankzij deze iLetselkantoren uiteindelijk een passende vergoeding gekregen voor hun (letsel)schade.

U krijgt uw persoonlijke letsel-adviseur die het werk van u over neemt.

Deze letsel-adviseur zal u thuis bezoeken en samen met u uw letselschade in kaart brengen.

Via uw eigen dossier wordt u snel op de hoogte gebracht van ontwikkelingen in uw letselschade en natuurlijk kunt u via datzelfde dossier contact onderhouden. Veilig en uw privacy is gewaarborgd.

Heeft u nog geen letsel-adviseur? Neem dan contact met ons op via deze pagina. Vult u uw telefoonnumer in en wij bellen u. Als u wilt dat wij u per email informeren, vult u dan uw emailadres is?

Of belt u ons zelf op 0611357927

FEEDBACK

< terug

Wat voorbeelden


De meeste letselschades komen door verkeersongelukken.

Iedereen neemt deel aan het verkeer. Zodra je de deur uitgaat heb je het risico dat je een ongeluk krijgt. Soms vallen hierbij gewonden of zijn de gevolgen nog erger. Een ongeluk kan je hele leven veranderen.

Als er een ongeluk is gebeurd is het belangrijk dat er snel duidelijkheid komt over de schuldvraag, over wie aansprakelijk is.

Daarbij spelen natuurlijk de verkeersregels een grote rol. Wie geen voorrang geeft of door rood licht rijdt, zal dan al gauw volledig aansprakelijk zijn.
Maar heeft de andere partij ook een fout gemaakt, bijvoorbeeld veel te hard gereden, dan wordt de schuld verdeeld. Dan heeft hij voor een gedeelte "eigen schuld" en dan zal de schade niet helemaal vergoed gaan worden.

Er zijn ook bijzondere regels bij de aansprakelijkheid. De bekendste is wel de verhoogde aansprakelijkheid voor motorvoertuigen als deze een ongeval krijgen waarbij een niet gemotoriseerde verkeersdeelnemer is betrokken. Denk aan een botsing tussen een auto en een fiets (artikel 185 Wegen Verkeers Wet WVW).


Bij ongelukken tijdens het werk is uw werkgever meestal aansprakelijk

Als u een ongeluk krijgt tijdens uw werk kan uw werkgever hiervoor aansprakelijk gesteld worden.

Het kan zijn dat u het gevoel heeft dat het ongeluk komt doordat u niet goed hebt opgelet.

U heeft misschien zelfs het gevoel dat het helemaal uw eigen schuld is.

Neem dan toch contact met ons op, want ook dan is meestal de werkgever aansprakelijk. Voor de werkgever is dat niet zo erg want hij is hiervoor bijna altijd verzekerd.

King Of Uk Youtube Diy Youtuber Meet Yfv7gyb6

Hij zal de schade wel snel moeten aanmelden bij zijn verzekeringsmaatschappij. Over de schade wordt dan verder gesproken met de verzekeringsmaatschappij..

Uw letsel-adviseur zal uw werkgever schriftelijk aansprakelijk stellen voor het ongeluk en de gevolgen daarvan. U hoeft daar zelf niets aan te doen.

Ook als blijkt dat een ander bedrijf of iemand anders, zoals een collega, aansprakelijk is voor het ongeval kan toch meestal de eigen werkgever aansprakelijk worden gesteld. Uw letsel-adviseur zoekt het voor u uit.


Medische aansprakelijkheid

Normaal gesproken ondergaat een patiënt een medische behandeling in het ziekenhuis om er beter van te worden. Een enkele keer kan het voorkomen dat een patiënt zich na een medische ingreep ellendiger voelt dan ooit.

Een duidelijk voorbeeld hiervan hebben we allemaal wel eens gehoord: “Bij het ontwaken uit de narcose blijkt dat het verkeerde been van de patiënt is geamputeerd” of “dat een stuk gereedschap bij de ingreep in het lichaam is achtergebleven”.

Het is echter niet in alle gevallen zo duidelijk dat een arts een fout heeft gemaakt als in deze voorbeelden. Het is belangrijk dat er snel een medisch adviseur wordt ingeschakeld. Als het nodig is dan overlegt de medisch adviseur van uw letsel-adviseur dan ook met een extern deskundige, zoals een orthopeed, een neuroloog of een tandarts.

Bent u van mening dat een arts bij uw behandeling een medische beroepsfout heeft gemaakt, dan kan, op uw verzoek, uw medisch dossier ter advies worden voorgelegd aan één van de onafhankelijke medisch adviseurs. U kunt uw eigen medisch dossier opvragen bij de directeur patiëntenzorg van het betrokken ziekenhuis.

Het recht op inzage en afschrift is geregeld in artikel 7:456 van het Burgerlijk Wetboek.

Zonodig kan de medisch adviseur van uw belangenbehartiger, nadat u hem hiertoe gemachtigd heeft, het dossier opvragen.

Na ontvangst van het dossier zal de medisch adviseur de stukken beoordelen. Omdat bij medische fouten de aansprakelijkheid niet alltijd duidelijk is, zal uw letsel-adviseur in de regel vooraf met u een kostenafspraak maken. Het is immers zo dat bij bewezen aansprakelijkheid de verzekeraar van de arts in kwestie uw kosten voor juridische bijstand moet betalen.Puffy Quilted Heart I Boot Size Ugg Big Tall Nicefashion 2 Kid F13TlKJc
Maar het vaststellen van deze aansprakelijkheid kan al zo'n tijdrovend gevecht zijn, dat de kosten al gauw hoog oplopen.

Na ontvangst van het advies van de medisch adviseur is het mogelijk te beoordelen of de betrokken arts of instelling een medische beroepsfout heeft gemaakt. Indien dit inderdaad het geval is en uw zaak wordt in behandeling wordt genomen, dan ontvangt u het eventueel door u betaalde bedrag uiteraard retour zodra blijkt dat uw schade verhaalbaar is.
De kosten worden in dat geval namelijk in rekening gebracht bij de aansprakelijke partij, zoals dat ook in de wet staat.


Ongevallen in sport- en spelsituaties

Iedereen kan zich wel de situatie indenken dat twee sporters in de hitte van de strijd tegen elkaar aanbotsen, met alle gevolgen van dien. Denk ook aan de bal die een speler op een ongelukkige plek raakt, zoals het oog of het gebit.

Dit soort voorvallen kunnen nogal nare gevolgen zoals letsel met zich meebrengen. Bij jeugdspelers die de sport nog niet goed beheersen doen dit soort ongevallen zich in de regel nog vaker voor.
Wie is er nu aansprakelijk voor de schade die hieruit voortvloeit en wat houdt de zorgplicht van de vereniging in?

Onrechtmatig handelen

Iemand letsel toebrengen tijdens een sportwedstrijd kan in bepaalde gevallen juridisch als een onrechtmatige daad ten opzichte van die ander worden gezien. De schade die hieruit voortvloeit is dan voor rekening van de persoon die onrechtmatig heeft gehandeld.
Als er geen sprake is van "onrechtmatig" handelen, draagt iedere speler zijn eigen schade.

Wanneer handelt een sporter onrechtmatig jegens een andere sporter?

Dit is afhankelijk van alle omstandigheden van het specifieke geval. De Hoge Raad, het hoogste rechtscollege in Nederland, heeft geoordeeld dat een handeling in een sport- en spelsituatie minder snel als onrechtmatig wordt beoordeeld dan wanneer deze zelfde gedraging niet in het kader van sport en spel heeft plaatsgevonden. De Hoge Raad vindt dat gedragingen die buiten een spelsituatie als onvoorzichtig en daarom als onrechtmatig aan te merken zijn, binnen een spelsituatie niet als zodanig hoeven te worden beschouwd, als het gedragingen zijn die de spelers tot op zekere hoogte van elkaar kunnen en mogen verwachten.

Het komt erop neer dan sporters geacht worden risico´s bewust te aanvaarden omdat zij zich tijdens het sporten blootstellen aan de gevaarlijke gedragingen waartoe de sport of het spel uitlokt en die ook te verwachten zijn. Daarbij geldt wel dat spelers een bepaalde zorgvuldigheid jegens elkaar in acht dienen te nemen.

Zorgplicht

King Of Uk Youtube Diy Youtuber Meet Yfv7gyb6

Op een vereniging rust een bepaalde zorgplicht tegenover iedereen die van haar sportaccommodatie gebruik maakt of die op het sportcomplex aanwezig is. Als een vereniging een bepaalde situatie in het leven roept die gevaarlijk kan zijn voor iemand die niet oplet of die onvoorzichtig is en laat voortbestaan, moet de vereniging bepaalde veiligheidsmaatregelen treffen. Zo dient een ijshockeyvereniging een plexiwand om het ijshockeyveld te plaatsen om te voorkomen dat de toeschouwers geraakt worden door de puk die onbedoeld het speelveld uit vliegt.

Als een vereniging haar zorgplicht niet in acht neemt kan dat tot aansprakelijkheid leiden. Het is dus heel belangrijk dat een sportvereniging goed onderzoekt of zij in een bepaalde situatie gehouden is om veiligheidsmaatregelen te treffen.

King Of Uk Youtube Diy Youtuber Meet Yfv7gyb6

Als u vragen heeft over letsel voortvloeiend uit een sport-en spelsituatie, neemt u dan gerust contact op.


Letselschade door mishandeling

In de hiervoor genoemde gevallen is er meestal een verzekeringsmaatschappij die de verplichtingen van de veroorzaker overneemt. Bij mishandeling is dat niet het geval. Gelukkig is er het Schadefonds Geweldsmisdrijven.

Voor wie is het schadefonds bedoeld?

Het Schadefonds Geweldmisdrijven is opgericht om slachtoffers van geweldsmisdrijven die op geen enkele andere wijze hun schade vergoed kunnen krijgen toch enigszins financieel tegemoet te komen. De wetgever heeft er bij de oprichting van het Schadefonds voor gekozen om slechts een bepaalde groep slachtoffers hiervoor in aanmerking te laten komen. Om een geslaagd beroep op het Schadefonds te kunnen doen, moet het slachtoffer aan een aantal voorwaarden voldoen.

Hieronder leest u wat meer over de voorwaarden om voor een financiële tegemoetkoming in aanmerking te komen.

Geweldsmisdrijf

Zoals de naam van de organisatie al doet vermoeden moet er sprake zijn van een geweldsmisdrijf. Dat wil zeggen dat u slachtoffer moet zijn geweest van een geweldsmisdrijf. Veel voorkomende geweldsmisdrijven zijn bijvoorbeeld: mishandeling, diefstal met geweld, bedreiging met een wapen of verkrachting. Het is niet van belang of er uiteindelijk een dader is aangehouden of dat de dader onbekend is gebleven. Ook als er een dader is aangehouden is het niet van belang of hij veroordeeld is of niet. De Commissie vormt zelfstandig een oordeel over de gebeurtenis en is daarbij niet gebonden aan het oordeel van de rechter. Wat wel belangrijk is, is dat u wat u is overkomen aannemelijk kunt maken voor de Commissie. Dit kunt u op verschillende manieren doen: zo is een veroordeling van de dader een sterke aanwijzing voor datgene wat u is overkomen, maar ook uit medische gegevens of getuigenverklaringen kan soms worden opgemaakt wat er is gebeurd. Kortom: het gaat erom dat u voor de Commissie aannemelijk kunt maken dat u het slachtoffer bent geweest van een geweldsmisdrijf.

Opzet

Het geweldsmisdrijf moet opzettelijk zijn gepleegd. Opzet is een juridische term. Er wordt mee bedoeld dat de dader “willens en wetens” handelde. Het gemakkelijkst valt dit te verduidelijken met een voorbeeld. Als een dief uw tas probeert te stelen en u daarbij omver duwt waardoor u ten val komt en uw arm breekt, dan kunnen we zeggen dat de dief u opzettelijk omver heeft geduwd. Er is geen sprake van opzet als u bijvoorbeeld op het perron loopt en een persoon die de trein nog wil halen in de haast tegen u aanloopt en u daardoor valt. Uiteraard is deze persoon schuldig aan het feit dat u bent gevallen, maar hij heeft u niet willens en wetens (opzettelijk) omver gelopen. Hij is wel aansprakelijk en de schade kan bij zijn aansprakelijkheidsverzekering worden gemeld.

Bij een vuistslag uitgedeeld tijdens een supportersrel bij een voetbalwedstrijd is er wel sprake van opzet; de keeper die een bal uit de lucht vangt en daarbij met zijn elleboog de kaak van de tegenstander raakt waardoor deze breekt, kan geen opzet worden verweten.

Nederland

Het geweldsmisdrijf moet in Nederland hebben plaatsgevonden. Uw nationaliteit is niet van belang, u hoeft niet in Nederland te wonen om een aanvraag te kunnen indienen. Zolang het geweldsmisdrijf maar in Nederland heeft plaatsgevonden.

Voor meer informatie kunt u terecht op de Junkie T Shirt Hackers – Metasploit Clothing PXukiZwebsite.

King Of Uk Youtube Diy Youtuber Meet Yfv7gyb6

< terug

Wat kost het u? Meestal helemaal niets!

In de meeste gevallen van Letselschade kost het u als slachtoffer geen geld. De kosten kunnen namelijk bijna altijd op de veroorzaker van het ongeval verhaald worden. U, als slachtoffer, betaalt in dat geval niets voor de hulp van uw letsel-adviseur.

Het staat in de wet

We kennen in Nederland een wettelijke regeling die belangenbehartigers (zoals de letselschadespecialisten & letselschade-advocaten die actief zijn binnen iLetselkantoren) in de gelegenheid stelt om hun honorarium en onkosten in rekening te brengen bij de aansprakelijke partij of bij zijn of haar verzekeraar.

De kosten worden vergoed

Een slachtoffer van een ongeval mag deskundige hulp, zoals bij één van de iLetselkantoren, zoeken om zijn schade vast te stellen. Bovendien mag hij dit doen op rekening van de aansprakelijke partij. De kosten van deze deskundige hulp maken simpelweg deel uit van de totale schade van een slachtoffer. Het betreft een schadepost die, evenals bijvoorbeeld smartengeld of reiskosten, afzonderlijk beoordeeld en betaald dient te worden.
De wet zegt wel dat deze kosten redelijk moeten zijn, maar dat is ook logisch.Dri Patriots Marled Teams Nfl Nike Shirt England Patch Fit New T JFcKT1l3

Al de aangesloten iLetselkantoren hebben deze wettelijke regeling als uitgangspunt genomen en voldoen aan deze wettelijk eisen.

In de praktijk van alle dag betekent dit, dat u als cliënt van één van onze kantoren niet met kosten en/of declaraties wordt geconfronteerd.

Draagt een cliënt zelf voor een deel schuld aan het ongeval, dan zou dat in sommige gevallen gevolgen kunnen hebben voor de vergoeding van de kosten. Maar ook bij deze "deelschuld" kan het zo zijn dat de kosten volledig door de aansprakelijke verzekeringsmaatschappij worden betaald.

In ieder geval wordt dit van te voren met u besproken zodat u nooit voor verrassingen komt te staan.

< terug

Wat zijn de stappen?

Bij de regeling van een letselschade zien we meestal de volgende stappen:

King Of Uk Youtube Diy Youtuber Meet Yfv7gyb6

Het intake-gesprek met uw letsel-adviseur bij u thuis of met uw letselschade-advocaat op zijn kantoor.

Als u uw ongeval heeft aangemeld, neemt één van de letseladviseurs of uw letselschade-advocaat contact met u op. Hij of zij behartigt uw belangen bij alle partijen en blijft gedurende de gehele schade-afwikkeling uw steun en toeverlaat. In nagenoeg alle gevallen zal de letseladviseur u thuis bezoeken of u bezoekt uw letselschade-advocaat op zijn kantoor, om in alle rust door te nemen hoe het ongeval precies is gebuerd, welk letsel u hebt en hoe de geneeskundige behandeling verloopt en wat het ongeval voor u voor gevolgen heeft. Op basis van deze gegevens maakt uw letseladviseur of de advocaat een voorlopige schadestaat op. Hij zal rekening houden met beschadigde zaken (auto/fiets/bromfiets, kleding, etc), kosten in verband met een ziekenhuisopname, reiskosten, huishoudelijke hulp en directe gevolgen voor uw inkomen. In een later stadium volgt een nadere beoordeling van toekomstige inkomstenderving, uw smartengeld, enzovoorts.

Vaststelling van de aansprakelijkheid

Vanzelfsprekend is het van groot belang om te weten wie aansprakelijk is voor de geleden schade. Die moet tenslotte uw kosten voldoen. Soms is de discussie over de aansprakelijkheid een langdurige zaak. Bijvoorbeeld omdat de toedracht onduidelijk is of omdat er nog geen proces-verbaal door de politie is opgemaakt. Ook kan de verzekeringsmaatschappij van de tegenpartij claimen dat u zelf (gedeeltelijk) schuld heeft aan het ongeval. Dan zal overeenstemming bereikt moeten worden over deze zogenaamde 'eigen schuld'. In al deze gevallen kan het dus wat langer duren voordat een eerste betaling zal zijn ontvangen.

Contact met de tegenpartij

Na het gesprek met uw letsel-adviseur of advocaat neemt deze contact op met de tegenpartij: degene die het ongeval veroorzaakt heeft (of met zijn verzekeraar). Die contacten hoeft u dus niet meer te onderhouden: dit doet de letsel-adviseur voor u. Ook zal hij proberen om zo snel mogelijk een erkenning van de aansprakelijkheid te krijgen en aan de tegenpartij (of verzekeringsmaatschappij) vragen om tot een eerste betaling (voorschot) over te gaan.

Uw herstel

Zijn eenmaal deze eerste activiteiten achter de rug, dan volgt meestal een periode waarin het verdere herstel van het letsel afgewacht moet worden. Hoe lang dit duurt hangt natuurlijk helemaal af van de aard en de ernst van het letsel. De letsel-adviseur of advocaat zal in deze periode op toezien dat de gemaakte kosten steeds op tijd vergoed worden.

Beoordeling door de medisch adviseur

Een letsel-adviseur of advocaat is zelf geen arts. Daarom schakelt hij tijdens deze herstelperiode een medisch adviseur in. Dit kan echter alleen met uw toestemming. Die toestemming geeft u door het ondertekenen van een zogenaamde "medische machtiging". De medisch adviseur vraagt met deze machtiging de informatie bij uw artsen op stelt dan een medisch advies op.

De medische gegevens en de adviezen orden ook aan de medisch adviseur van de verzekeringsmaatschappij voorgelegd.

Een medisch onderzoek

Bij ernstige verwondingen kan een medische expertise nodig zijn om om te beoordelen of het letsel blijvende gevolgen heeft voor uw werk, hobby of privéleven. Dit onderzoek gebeurt door een onafhankelijke specialist en wordt in overleg met de medisch adviseur van de verzekeringsmaatschappij in gang gezet. Dat gebeurt wanneer er sprake is van een zogenaamde medische eindsituate. Dat betekent dat er geen noemenswaardige verbeteringen of verslechteringen te verwachten zijn. Op basis van deze medische rapportage kan meestal ook het smartengeld vastgesteld worden.

Definitieve schade-afwikkeling

Als een 'medische eindsituatie' is bereikt en bekend is wat de gevolgen zijn, kan de letsel-adviseur of advocaat beginnen met de definitieve afwikkeling van de schade. Hierbij komen vragen aan de orde als:

  • Heeft het letsel financiële consequenties in de toekomst?
  • Is het inkomen gedaald of moeten er kosten gemaakt worden voor huishoudelijke hulp?Boys ShirtChildrensalon Camouflage Dolceamp; Gabbana T Green rBCexdo
  • Kan de schade definitief worden afgerond, of moet er een voorbehoud worden gemaakt voor bijvoorbeeld arbeidsongeschiktheid in de toekomst?

Bij al deze vragen zal uw letsel-adviseur of advocaat u een persoonlijk advies geven. Zonodig schakelt hij hierbij andere deskundigen in en bespreekt hij de regeling met de verzekeringsmaatschappij.

In de meeste gevallen zal een document worden opgesteld waarin de afspraken zijn vastgelegd. Dat document wordt de "vaststellingsovereenkomst" genoemd en wordt door zowel de belanghebbende en de verzekeringsmaatschappij ondertekend.

Samen met de vaststellingsovereenkomst wordt in de regel een z.g. belastinggarantie opgesteld.
De schadevergoeding is gebaseerd op de netto geleden schade en hierover hoeft geen belasting betaald te worden. Voor de belanghebbende is het belangrijk om hier zekerheid over te hebben. Met de belastinggarantie heeft hij die zekerheid, want de verzekeringsmaatschappij vergoedt, mocht er toch belasting betaald moeten worden, ook deze belasting. Natuurlijk moet de verzekeringsmaatschappij wel de stukken en aanslagen van de belastingdienst krijgen, zodat de verzekeringsmaatschappij hiertegen bezwaar kan aantekenen.

< terug

Wat is iLetsel en wat kan het voor mij betekenen?

Voor u betekent iLetsel een vlot, transparant en helder verloop van uw letselschadedossier. Binnen iLetsel kunt u als cliënt 24 uur per dag en 7 dagen per week inloggen op een willekeurige computer, mits er een internetverbinding aanwezig is. Zodra u ingelogd bent kunt u de voortgang van uw dossier bekijken en eventuele correspondentie die er heeft plaatsgevonden tussen u en anderen oproepen.

De gebruiksvriendelijkheid voor de gebruiker staat voorop.

Binnen iLetsel wordt gebruik gemaakt van een volledig online letselschade-dossier waarin alle dossieractiviteiten daadwerkelijk plaatsvinden. Het dossier is daarom altijd up to date en "live" in te zien. Wordt het dossier bijgewerkt door één van de partijen, dan zijn de aanpassingen direct ook bij de anderen zichtbaar. De lijntjes zijn kort en veel gebeurt in "real- time". Alle activiteiten die bij een letselschade horen zijn binnen iLetsel mogelijk
gemaakt. iLetsel is dan ook met recht "de" nieuwe standaard voor de dossierbehandeling en wordt gebruikt door tientallen professionele letselschade kantoren die met hun tijd meegaan

Privacy en veiligheid gegarandeerd

Bij iLetsel komt uw privacy op de eerste plaats.
Daarom maakt iLetsel gebruik van de allernieuwste beveiligingsstandaard. Dat moet natuurlijk ook wel. Het gaat om uw gegevens, gegevens over uw gezondheid en financiële gegevens. Het is niet meer van deze tijd om die in een papieren dossier te bewaren en mee op pad te nemen.

Een voorbeeldKing Of Uk Youtube Diy Youtuber Meet Yfv7gyb6

U heeft letsel. Uw letsel-adviseur gaat voor u aan de slag om de hoogte van uw schade vast te stellen. Omdat er medische zaken meespelen, schakelt uw letsel-adviseur voor u de medisch adviseur in. Deze medisch adviseur geeft (de naam zegt het al) advies.
Wanneer uw schade niet binnen iLetsel wordt behandeld, dan zal er een brief gemaakt moeten worden. Met die brief moeten kopieën van allerlei stukken uit het dossier meegestuurd worden. De brief gaat op de bus en komt op het kantoor van de medisch adviseur. Daar worden de stukken bekeken en er wordt een dossier gemaakt waarin de stukken worden bewaard. Dan worden er weer brieven gemaakt om informatie op te vragen bij de artsen die u behandelen. Dit traject duurt al gauw weer twee weken.

Bij iLetsel doet de medisch adviseur zelf mee binnen iLetsel en heeft daarmee alle informatie die hij nodig heeft direct in huis. Uw letsel-adviseur betrekt de medisch adviseur in het dossier met één klik! Vanaf dat moment werkt de medisch adviseur mee in uw dossier. Wanneer de medische informatie, die ook vanuit het dossier wordt opgevraagd bij de behandelend artsen, is ontvangen, dan wordt het advies rechtstreeks binnen uw dossier opgemaakt, het is dan binnen seconden bij uw letsel-adviseur en bij u, in plaats van dat er weer een week of twee overheen gaan

Altijd op de hoogte

Zo zorgt iLetsel ervoor dat uw letsel-adviseur maar heel weinig tijd kwijt is aan allerlei onnodige administratie zodat hij meer tijd heeft om zijn echte werk te doen. U merkt dat aan een intensief contact en de snelle reacties.

Dat maakt iLetsel uniek. Steeds meer letselschade-professionals maken gebruik van iLetsel.

< terug

Hoe krijg ik mijn eigen dossier?

Wanneer u letselschade heeft kunt u een dossier aanvragen.

Vult u hieronder wat gegevens in. Vergeet u niet uw eigen gegevens zodat wij met u contact op kunnen nemen?

FEEDBACKAbout Bmw M5 M Xxxl Shirt S Power T M3 Engine Motor VovaDetails j35ARL4

Wij nemen direct met u contact op

< terug

Het is goed om voor iLetsel te kiezen

1) ILetsel werkt in geheel Nederland.

Er is altijd wel een gekwalificeerde letsel-adviseur van een geselecteerd iLetselkantoor bij u in de buurt.

2) U hoeft niet zelf op zoek.

iLetsel neemt u het zoeken naar een letselschade-specialist uit handen. Er zijn honderden kantoren die u via Google kunt vinden maar u weet niet, en u kunt dat natuurlijk ook niet weten, of het kantoor wel zo goed is als ze zelf zeggen. De kantoren waar iLetsel mee samen werkt zijn geselecteerd en voldoen aan de huidige strenge eisen.

3) ILetsel werkt alleen samen met kantoren die van deze tijd zijn.

Zo bieden de iLetsel kantoren u, wanneer u dat wilt, als service volledige toegang tot uw eigen dossier. U weet altijd hoe uw zaak er voor staat. U kunt snel contact opnemen via interne dossierberichten met uw letsel-adviseur. U kunt zelf stukken aan uw dossier toevoegen. U heeft op elk moment het volledige overzicht van de schadeposten in uw eigen schadestaat.
Natuurlijk kunt u er ook voor kiezen om via email of gewoon per post op de hoogte te blijven. U bepaalt het!

In T ShirtTeepublic Groot Pocket Your l1uJ5c3TKF

4) U wordt snel geholpen.

Maak gebruik van de mogelijkheid op onze site om ons direct een bericht te zenden en er wordt snel, soms al binnen een uur maar in ieder geval binnen 24 uur, met u contact opgenomen.

5) U hoeft zelf de deur niet uit.

Na een ongeval heeft u al genoeg aan uw hoofd. Daarom zal uw letsel-adviseur u thuis bezoeken. Uw letsel-adviseur regelt tijdens het bezoek, wanneer u dat wilt, ook direct uw toegang tot uw eigen dossier.

6) Er wordt snel gecommuniceerd.

De lijntjes blijven kort. Geen wekenlang wachten op een brief, maar vaak direct via uw dossier of via email een reactie. De iLetsel kantoren hanteren zeer korte reactie tijden. Uw letsel-adviseur werkt namelijk direct in uw dossier waardoor u altijd de meest actuele situatie ziet.

7) Het kost u niets

Het inschakelen van een letsel-adviseur kost u meestal helemaal niets. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat zij voor niets werken. Het zijn hoog gekwalificeerde specialisten. Wij hebben in Nederland gelukkig in de wet staan dat de kosten van uw letsel-adviseur aan het eind van de rit gewoon, net als uw eigen schade, door de verzekeringsmaatschappij betaald moeten worden. In het zeldzame geval dat er door u een deeltje van de kosten betaald moet worden, wordt dat vooraf met u besproken. Dat kan bijvoorbeeld als u zelf ook wat schuld aan het ongeval heeft.

King Of Uk Youtube Diy Youtuber Meet Yfv7gyb6
U komt dus nooit voor verrassingen te staan.

8) Sta er niet alleen voor!

In de Gedragsregels staat dat verzekeringsmaatschappijen de letselschade slachtoffers moet adviseren om deskundige hulp te vragen. De verzekeringsmaatschappij moet zelf de kosten van die deskundige betalen dus het advies wordt vaak niet gegeven. Ondanks de goede wettelijke regeling staat zo één op de drie letselschade-slachtoffers er alleen voor. Hoe weten zij of de aangeboden schadevergoeding, waarbij het om tienduizenden euro's kan gaan of soms veel meer, klopt? Dat zij krijgen waar zij recht op hebben? Laat het u niet overkomen!

Heeft u een vraag of een verzoek? Neem dan snel contact met ons op en wij helpen u verder.

FEEDBACK

< terug

tekst voor site

Dark Short Shirt Men's T Souls Hop 2018 Hip Tee Cotton Sleeve cl1JFKT
< terug

tekst voor site

< terug

tekst voor site

< terug

tekst voor site

< terug

tekst voor site

< terug

tekst voor site

< terug

tekst voor site

< terug

tekst voor site

< terug

tekst voor site

< terug

tekst voor site

< terug

tekst voor site

< terug

tekst voor site

Deelnemende kantoren

Van de bij iLetsel aangemelde kantoren zijn onderstaande belangenbehartigers in de gelegenheid gesteld om nieuwe letselschadedossiers via iLetsel te behandelen.

iLetsel in cijfers

Het is vandaag , de tijd is .

Op dit moment hebben kantoren toegang tot iLetsel met medewerkers.

Binnen iLetsel zijn tot op dit moment dossiers aangemeld.

In totaal bevat iLetsel dossierstukken waarvan betrekking hebben op ingescande stukken die in de vorm van een pdf zijn bewaard.

Deze pdf's bevatten in totaal pagina's. King Of Uk Youtube Diy Youtuber Meet Yfv7gyb6

Schadestaatverdeling en leeftijdsopbouw

iLetsel staat centraal in de letselschadebranche. Een groeiend deel van de letselschade-gevallen wordt binnen iLetsel behandeld.

Bij iLetsel gaat het om transparantie. Daarom stelt iLetsel doorlopend informatie beschikbaar. De enige voorwaarde hierbij is dat het moet gaan om geanonimiseerde gegevens.

Naast al enige tijd getoonde informatie over aantallen binnen iLetsel aanwezige dossiers en dossierinhoud worden vanaf nu de eerste van een reeks gedetailleerde overzichten gepresenteerd.King Of Uk Youtube Diy Youtuber Meet Yfv7gyb6

Het gaat om de onderverdeling van de genoteerde schadebedragen. In een real-time weergave ziet u waaraan de genoteerde schade "besteed wordt" en een overzicht van de leeftijdsopbouw van de belanghebbenden (slachtoffers) op de datum waarop het ongeval plaats vond.

Deze statistische informatie is van belang voor directies van verzekeringsmaatschappijen, beleidsfunctionarissen, overkoepelende branche-organen, voorlichtingsafdelingen, de pers en het onderwijs (bijv. bij het maken van een scriptie of referaat). En natuurlijk voor iedereen die hierin interesse heeft.

Leeftijdsopbouw op schadedatum (percentage):

U kunt zich via "Inchecken / Registreren" rechts boven als nieuwe gebruiker registreren om toegang te krijgen tot iLetsel. Zodra dit is afgerond kunt u op dezelfde wijze inchecken.

Uw vragen en opmerkingen zien wij graag.

Zendt u ze ons via [email protected] ?

Je In Laarzen Shoes Webshop Online Voor Taft Of Dames Koop Van Heren De UqSVzGMp