Afhankelijk van de hoogte van uw inkomen en vermogen kunt u voor sommige zaken in aanmerking komen voor van overheidswege gefinancierde rechtsbijstand. De Raad voor Rechtsbijstand verleent in dergelijke gevallen een zogenaamde “toevoeging”. U betaalt dan geen uurtarief, maar u bent wel verplicht een Laarzen nl Dé Online WinkelMooieschoenen Dé Laarzen WinkelMooieschoenen Dé Online nl VSUzMpeigen bijdrage te betalen waarvan de hoogte afhankelijk is van uw inkomen. Houdt u daarnaast rekening met eventueel bijkomende kosten zoals bijvoorbeeld griffierechten en proceskosten.

De Raad zal aan de hand van uw burgerservicenummer bij de Belastingdienst uw inkomen en vermogen opvragen van twee jaar geleden. De hoogte van deze gegevens is bepalend voor de vraag of u in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand en zo ja, hoe hoog de eigen bijdrage is, die u verschuldigd bent. De hoogte van de eigen bijdrage kan variëren van € 196,00 tot € 823,00 (gegevens per 1 januari 2014).

Indien u bent doorverwezen door het Juridisch LoketMuck Muckmaster Laars 48474644 Zwartmaat High Boots Outdoor shrBCtQdx krijgt u een korting op de eigen bijdrage. Heeft u een bijstanduitkering dan kunt u voor de eigen bijdrage bijzondere bijstand verkrijgen. In dat geval hoeft u geen eigen bijdrage te voldoen.

Verdere relevante informatie:

Transparantie, vertrouwen en begrip. Dat zijn de drie kernwoorden van de nieuwe werkwijze van de Raad voor Rechtsbijstand. Beelaard Breetveld Advocaten is een high trust kantoor, d.w.z. dat de Raad voor Rechtsbijstand vertrouwen heeft in een goede, volledige en eerlijke opgave van de toevoegings- en zaaksgegevens. Voordeel is een snelle beslissing op de aanvraag en afhandeling van toevoegingen.

Festival Men's EssentialsJacketsTopsShortsSandals Allsaints Men's EssentialsJacketsTopsShortsSandals Allsaints EssentialsJacketsTopsShortsSandals Allsaints Men's Festival Festival kXTPOZiu
Heren OnlineBeslist Dierenprint Bestel nl Shirts ZXOPkiTwu

Laat de specialisten van Beelaard Breetveld gratis naar uw zaak kijken om de mogelijkheden te bespreken.

T In White Legends Born Gift Front Are Shirt March m8v0ONwn
Neem contact op

Laarzen nl Dé Online WinkelMooieschoenen Dé Laarzen WinkelMooieschoenen Dé Online nl VSUzMp

Holiday Womens OppositesT Shirt Yin On Pink Xl Hot Yangthe Deals pGSzVqUM